Склад методичної комісії:

Велинська Т.А.- викладач предмету “Захист Вітчизни”, спеціаліст ІІ категорії;

Коломієць Ю.П. – керівник фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії;

Костюк О.Д. – викладач фізичного виховання, спеціаліст ІІ категорії.

Тема, над якою працює методична комісія: «Впровадження інноваційних технологій та сучасних педагогічних концепцій  для формування життєвих компетенцій та патріотичного виховання учнів.

Завдання, над якими працює  методична комісія:

– формування активної громадянської позиції та виховання патріотизму в учнів;

–  підготовка учнів до захисту Вітчизни, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

 

– формування  в учнів стійкої  мотивації щодо збереження здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовки

 

– зміцнення здоров’я і загартовування організму молодої людини, вдосконалення рухових якостей (швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності);

 

– запровадження здоров’язберігаючих технологій та забезпечення диференційованого підхід до учнів з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовки та статі