Правила прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника у 2020 році

Правила прийому за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 2020 р.