Методична робота в Київському вищому професійному училищі деревообробки  здійснюється згідно Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», «Положення про методичне об’єднання», планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради,  методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійно-технічної освіти.

    Система методичної роботи в училищі ґрунтується на діагностичній основі і спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виховного процесу з використанням інноваційних технологій та вирішення єдиної науково-методичної проблеми «Удосконалення уроку, посилення його науково – теоретичної направленості, виховної функції на основі гуманізації в умовах диференційованого підходу до навчання», робота над якою розпочалася в 2012-2013 навчальному році.

Методичну роботу в  училищі  здійснюють 7 методичних комісій:

 • Викладачів природничо-математичних  дисциплін (голова – Захарчук А.К.). методична тема комісії:“Гуманістичний та індивідуально – диференційований підхід до учнів при вивченні предметів природно – математичної підготовки ”
 • Викладачів  суспільно-гуманітарної підготовки (голова –  Шкварок О.П.) методична тема комісії:“ Сутність та методика використання навчального діалогу щодо формування  культурознавчої  грамотності учнів ”
 • Викладачів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки                                      ( голова – Тичина Т.І.) методична тема комісії:“ Інноваційні методи навчання на уроках спецтехнології ”
 • Майстрів в/н професії  столяр; виробник художніх виробів з дерева; верстатник деревообробних верстатів) (голова – Бойко В.В.) методична тема комісії:«Удосконалення уроку виробничого навчання та посилення програмного забезпечення, для підвищення рівня  кваліфікованого робітника»;
 • Майстрів в/н професії  столяр;  оббивальник меблів; верстатник деревообробних верстатів (голова – Поліщук В.І.) методична тема комісії:“ Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності учнів  на уроках виробничого навчання у    підвищенні рівня якості навчальних досягнень та розвиту їхньої активності ”
 • Викладачів та майстрів в/н  професії «Кухар» (голова – Буринська О.В.) методична тема комісії:«Комплексно-методичне забезпечення уроку теоретичного та виробничого навчання та його ефективне використання на різних етапах уроку»
 • Класних керівників (голова – Шафір О.М.) методична тема комісії:«Формування здорового способу життя молодого покоління в сучасних умовах»

      В своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

     Методистом училища постійно проводиться детальний аналіз самоосвітньої методичної діяльності кожного педагогічного працівника, а саме перевірка навчально-плануючої документації педагогічних працівників. Керівниками методичних комісій складається графік взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання та подаються аналізи відвіданих уроків.

Основними завданнями методичної роботи в училищі є:

 • організаційно – методичне забезпечення програм розвитку ПТНЗ;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного зросту;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, науково-дослідницькій роботі, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення КМЗ предметів та професій, розробка, видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 •  підготовка до атестації педагогічних працівників.