Методична робота – заснована на досягненнях науки та передового досвіду. Система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.       

                                                 Модлінська Людмила Віталіївна  

                                             методист,  педагогічний стаж – 21 рік

 Методична робота в Київському вищому професійному училищі деревообробки  здійснюється згідно Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі», «Положення про методичне об’єднання», планом роботи педагогічного колективу на рік, планами роботи педагогічної ради,  методичних комісій та іншими нормативно-правовими актами в галузі професійної (професійно-технічної) освіти.

    Система методичної роботи в училищі ґрунтується на діагностичній основі і спрямована на удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виховного процесу з використанням інноваційних технологій та вирішення єдиної науково-методичної проблеми «Активізація освітнього процесу на основі інформаційно-комунікаційних технологій навчання», робота над якою розпочалася в 2018-2019 навчальному році.

Методичну роботу в  училищі  здійснюють 7 методичних комісій:

 • Педагогічних працівників природничо-математичної  підготовки (голова – Захарчук А.К.). методична тема комісії:“Використання інноваційних та інтерактивних технологій для розвитку життєвих компетентностей при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу”
 • Педагогічних працівників гуманітарної підготовки (голова –  Солонська О.П.) методична тема комісії:  “ Сутність та методика використання навчального діалогу щодо формування культурознавчої грамотності здобувачів освіти”
 • Педагогічних працівників деревообробних професій ( голова – Тичина Т.І.) методична тема комісії:       “ Інноваційні педагогічні технології та їх впровадження на уроках теоретичної та професійної підготовки”
 • Педагогічних працівників харчових технологій (голова – Ковтуненко В.В.) методична тема комісії: Комплексно-методичне забезпечення уроку теоретичного та виробничого навчання та його ефективне використання на різних етапах уроку”
 • Педагогічних працівників фізичної культури та Захисту Вітчизни (голова – Велинська Т. А.) методична тема комісії: Впровадження інноваційних технологій, сучасних педагогічних концепцій та патріотичного виховання здобувачів освіти”
 • Циклова випускна комісія (голова – Модлінська Л. В.) методична тема комісії: Використання інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці молодших спеціалістів”
 • Класних керівників (голова – Шафір О.М.) методична тема комісії:“Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі класного керівника”

      В своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.

     Методистом училища постійно проводиться детальний аналіз самоосвітньої методичної діяльності кожного педагогічного працівника, а саме перевірка навчально-плануючої документації педагогічних працівників. Керівниками методичних комісій складається графік взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання та подаються аналізи відвіданих уроків.

Основними завданнями методичної роботи в училищі є:

 • організаційно – методичне забезпечення програм розвитку ПТНЗ;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного зросту;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, науково-дослідницькій роботі, впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення КМЗ предметів та професій, розробка, видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 •  підготовка до атестації педагогічних працівників.