План роботи методичної комісії на 2017-2018 н.р.

 «Правильно навчає той – хто навчає цікаво.»  

                                                                        (А. Ейнштейн)

Склад комісії

Голова комісії.  Захарчук Алла Костянтинівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач; викладач математики та фізики.

Білоцька Людмила Олександрівна – спеціаліст II категорії; викладач інформатики та інформаційних технологій.

Савков Михайло Васильович – спеціаліст вищої категорії, старший викладач; викладач інформатики та основ електротехніки.

Хомінська Ольга Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач – методист; викладач математики та економіки.

Шагаєва Ірина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач; викладач біології та екології.

Шафір Оксана Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач хімії.

Проблемна тема методичної комісії:

«Використання інноваційних та інтерактивних технологій для розвитку життєвих компетентностей при вивченні дисциплін природничо – математичного циклу».

Мета діяльності:

– навчити використовувати одержані знання, уміння і навички для практичного їх впровадження у життєвому просторі людини;

– розвивати та удосконалювати логічне і абстрактне мислення, просторову уяву, кмітливість і  винахідливість;

– виховувати духовно та інтелектуально підготовлену до самостійного життя людину з життєвими компетентностями і загальнолюдськими цінностями.

Основні завдання:

– підвищення роботи методичної комісії, шляхом самоосвіти та  самореалізації кожного педагога згідно принципів дидактики;

– розвивати диференційований, особистісний підхід при організації навчальної діяльності учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

– пошук та впровадження новітніх методів та технологій на уроках хімії, фізики, біології, математики, географії, технології;

– працювати над інтеграцією природничих наук та предметів професійного напрямку.

Шляхи реалізації завдань:

– самоаналіз та аналіз викладання предметів природничо – математичного циклу;

– створення умов для розвитку і самореалізації учнів;

– використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Напрямки діяльності:

– розвивати співпрацю викладача та учня, випробовувати нові форми та методи пізнавальної діяльності учнів;

– розширювати навчально-методичні комплекси по предметах циклу;

– використовувати на уроках сучасні технології навчання;

– вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної співпраці, надавати методичну допомогу молодим викладачам;

– підвищувати фаховий рівень викладачів шляхом стажування, відвідання вернісажів педагогічної творчості, виставок, семінарів, курсів з метою вдосконалення практичних навичок роботи з сучасними з передовими технологіями;

– систематично ознайомлюватися з навчально-методичною літературою, науковими публікаціями та використовувати їх у навчально-виховному процесі.