Методична тема комісії:

“Інноваційні педагогічні технології та їх впровадження на уроках спеціальних дисциплін”

Основні завдання  методичної комісії:

Використання інноваційних технологій та нетрадиційних форм і методів навчання;

Моделювання навчально-виховного процесу, як середовища, що розвивається і удосконалюється.

Результати,  досягнення та успіхи діяльності МК:

Самореалізація педагога як особистості, організатора, комунікатора, інтелігента;

Створення позитивного  психологічного клімату між педагогами та учнями;

Впровадження новітніх професійних технології в навчання;

План роботи методичної комісії на 2017-2018 навчальний рік