Педагог повинен багато вчитися, розуміти душу в її явищах

та багато думати про мету, предмет i засоби виховної майстерності,

перш ніж стати практиком.

К.Д. Ушинський

Методичний кабінет – центр навчальної, методичної роботи з педагогічними працівниками училища.

Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання учнівської молоді.

У методичному кабінеті створені необхідні умови для підготовки викладачів, майстрів виробничого навчання до уроків, позаурочних заходів, є необхідна методична література, комп’ютер з підключенням до центрального серверу навчального закладу, що дає можливість педагогічним працівникам користуватися необхідними матеріалами, розміщеними в мережах Internet.

Багаторічна робота, напрацьований матеріал систематизовано і в методичному кабінеті є каталог матеріалів педагогічних працівників, що дає можливість прослідковувати систему роботи, спрямовувати діяльність колективу за єдиною методичною проблемою

Робота методичного кабінету

На базі методичного кабінету ведеться індивідуальна і колективна методична робота, надається консультативна допомога педагогічним працівникам.

Керівництво й педагогічний колектив училища перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання різноманітних педагогічних проблем, нестандартних підходів до організації  методичної роботи.  Структура методичної роботи училища забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.