Освітній процес у Київському вищому професійному училищі деревообробки – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні  «кваліфікований робітник» та освітньо-професійному ступені “фаховий молодший бакалавр” відповідно до державних стандартів освіти.
         Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.
         Мовою навчання в Київському вищому професійному училищі деревообробки є державна мова  – українська. 
         Освітній процес організуються з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної  мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.