Зміни

в розкладі теоретичних занять на «21» січня  понеділок  2018 р.

№ групи № уроку Замість уроку за розкладом Буде урок Прізвище викладача № аудит.
31 1 Географія Креслення Поліщук В.І. 104
ТД1 1 Комп’ютерна  графіка Методи обчис. на ЕОМ Білоцька Л.О. 216
32 7 Екологія Креслення та персп. Поліщук В.І. 104
           
           
           
           

 

 

Заступник директора  з НВР                   ______________         В.І. Поліщук