Зміни

в розкладі теоретичних занять на «17» вересня  понеділок  2018 р.

№ групи № уроку Замість уроку за розкладом Буде урок Прізвище викладача № аудит
К11 2 Техн. приготуван. їжі Ангійська мова Арустамова Т.А.

Дудяк М.О.

217

305